Vår terminal , Wasaterminalen, är belägen i Mora, Dalarna och det är en komplett järnvägsterminal med all nödvändig utrustning. På virkesterminalen finns tillgång till både grus- och asfaltsytor. Vi använder oss av hjullastare samt höglyftare och om kunden vill kan vi vara behjälplig med kontakter mot järnvägsoperatörer.
Läs mer om vår virkesterminalpil
Vår kunskap i hantering av biobränsle har utvecklats sedan 2000 då vi startade upp Wasaterminalen. Vi sköter mottagning och stackning av bark, grot, spån, stamvedsflis samt utlastning av alla bränslen på järnväg eller lastbil. Vi hjälper i dag kunder med att lösa logistiken från terminal till förbrukare. Vi kan åta oss rådgivning, maskin- och personaluthyrning.
Läs mer om biobränslepil
Vi har varit etablerade på marknaden sedan 70-talet. I nära dialog med kunden tar vi fram skräddarsydda helhetslösningar som innefattar allt från maskinanpassning till uthyrning av maskiner alt. förare. Vår specialitet är höglyftare som idag används på sågverk, terminaler och hamnar. Konceptet är väl utvecklat för timmer- och massavedshantering.
Läs mer om rundvirkeshanteringpil

Rundvirkeshantering och biobränsle hos Wasa Åkarn AB

Wasaåkarn står för hög kvalitet, god service,
stor kompetens och välutvecklad miljöhänsyn.

Läs mer om oss och vårat arbete här.pil